Skriv omtale
×
Rating

Send omtale
Ønsker du å få tilsendt nedbetalingsplanen på epost?
×

Skriv inn navn og epost, så sender vi deg din nye nedbetalingsplan på epost

brukervilkårene
Nei takk, fortsett uten
Fortsett
Sist oppdatert: 7 september 2017
Spørsmål og svar forbrukslån

Spørsmål og svar til forbrukslån

Dersom du ønsker eller vurderer å ta opp forbrukslån er det viktig å sette seg inn i hvordan både låneprosessen og lånet er lagt opp. Da stiller du sterkere til å vurdere om du får gode tilbud eller om du kan skaffe bedre vilkår et annet sted.

For å sette seg inn i forbrukslånmarkedet er det lurt å først og fremst vite litt om akkurat hvordan denne låneformen fungerer. Hvorfor ligger effektiv rente så høyt? Hvordan skaffer man best mulig vilkår? Hvilke ting bidrar til å forme lånetilbudet mitt?

I denne artikkelen tar vi for oss vanlige spørsmål om forbrukslån og forsøker å gi grundige svar. Dersom du tar til deg denne kunnskapen vil søknadsprosessen bli en hel del enklere for deg.

Hva er et lån uten sikkerhet (forbrukslån)?

Først og fremst er det viktig å ta en titt på hva forbrukslån egentlig er. Denne låneformen kalles også for lån uten sikkerhet, som egentlig sier mer om prinsippet bak disse lånene. Med dette i bakhodet blir det også lettere å forstå hvorfor renten på forbrukslån ligger så høyt.

Lån uten sikkerhet innvilges til privatpersoner uten at det tas pant i bolig, bil eller andre eiendeler av verdi lånsøkeren sitter med. Banken gjør med andre ord en risikovurdering av lånsøkeren, uten å ta noen andre verdier i betraktning.

Dette er også grunnen til at privatøkonomien din blir den eneste reelle bærebjelken for betjening av forbrukslånet. Da tar kreditor en større risiko enn når en bank ’investerer’ i for eksempel et boliglån eller billån.

Risikoen långiver tar med et forbrukslån uttrykkes som en høy effektiv rente. I for eksempel et boliglån bæres mesteparten av risikoen av boligens verdi. I et forbrukslån tas det ingen pant som sikkerhet – og renten blir derfor liggende høyere.

Hvilke vilkår får jeg på et forbrukslån?

Lån uten sikkerhet tilbys på inntil 600.000 kroner med opptil 15 års nedbetalingstid. Det skal imidlertid sies at det per nå kun er Bank Norwegian som tilbyr maksimal lånegrense på forbrukslån. Øvre grense hos andre tilbydere ligger gjerne på 500.000 kroner.

Det effektive rentetilbudet på forbrukslån er alltid individuelt og fastsettes på bakgrunn av en rekke forskjellige faktorer. Du skal altså være obs på at selv om en kompis får god rente hos en kreditor er det ingen automatikk i at du også vil få det.

De viktigste faktorene for hva slags vilkår du får er inntektsnivået ditt, kreditthistorikken din og ønsket lånebeløp i forhold til disse to tingene. På bakgrunn av risikoen banken tar vil renten beregnes slik at kreditor kan se om du vil kunne bære lånet.

En god tommelfingerregel å være klar over er at det er en direkte sammenheng mellom ønsket lånebeløp og effektiv rente. Denne gjelder også uten å ta høyde for inntektsnivået ditt. Regelen er at et lavere lånebeløp medfører en høyere rente og visa versa.

Hvordan får jeg beste rente i banken?

Det er faktisk en god del ting du kan gjøre selv for å skaffe et godt rentetilbud på forbrukslånet ditt. Men da må du være villig til å ta en grundig titt på økonomien din og forberede deg på å implementere visse endringer.

Rente er som vi har nevnt alltid et uttrykk for risikoen banken tar med å innvilge lånet. Jo høyere risiko, jo høyere rente – og i verste fall, avslag. Så hvilke faktorer påvirker långivers risikovurdering? Her vil kreditthistorikken din, samt den nåværende privatøkonomien din ha en hel del å si.

Dersom du eksempelvis sitter med mye gjeld på bok er dette et uttrykk for en svakere økonomi. Da betjener du allerede ett eller flere lån, og det må kreditor ta høyde for når de beregner rentetilbudet ditt.

Har du lav inntekt i forhold til lånebeløpet du har søkt om? Da er sannsynligheten også stor for at banken vil tilby deg en høyere rente. Altså er ditt smarteste verktøy for å få beste rente i banken å styrke din egen privatøkonomi.

Hvis du opplever at rentetilbudet du mottar fra långiver er dårligere enn du burde fått innvilget kan du også snakke med kreditor. I slike samtaler er det viktig at du illustrerer at du har god kontroll på økonomien – og kapasitet til å betjene lånet.

Hvilke kriterier må jeg innfri for å få forbrukslån?

Dette vil variere i stor grad fra långiver til långiver. Allikevel er det visse minimumskrav samtlige tilbydere av forbrukslån i Norge stiller til lånsøkerne sine:

  • du må være fylt 18 år (og hos visse tilbydere 20, 22 eller 25 år)
  • du må ha fast inntekt
  • du må være registrert som bosatt i Norge og ha adresse her
  • du kan ikke ha noen registrerte betalingsanmerkninger

Med hensyn til fast inntekt tilbys det forskjellige løsninger av forbrukslånkreditorene på markedet. Noen, som Bank Norwegian, har kun krav om at du har fast inntekt. Her er det altså ingen minstegrense for brutto inntekt du må innfri. Allikevel vil inntektsnivå alltid måles opp mot ønsket lånebeløp.

Betalingsanmerkninger er din største fiende dersom du ønsker å ta opp forbrukslån. Det finnes ingen kreditorer som er villige til å innvilge deg lån med en slik anmerkning registrert. Dette handler igjen om bankens risikovurdering av deg som lånsøker.

Med en betalingsanmerkning viser du at du tidligere har misligholdt et økonomisk forhold. I og med at forbrukslånet ene og alene er basert på din privatøkonomi er dette svært ugunstig for søknaden. Da kan långiver peke til at du ikke har evne til å betjene lånet – og gi deg avslag.

Lånebeløp forbrukslån

Hvordan bestemmes lånebeløpet mitt?

Som nevnt kan man låne inntil 600.000 kroner uten sikkerhet i Norge. Men det betyr på ingen måte at du vil få innfridd et så stort lån uten videre. Lånebeløpet ditt fastsettes i stor grad på samme måte som renten din.

Når du sender inn søknaden din med ønsket lånebeløp vil långiver først og fremst hente ut kredittopplysningene dine. Her fremgår det tydelig hvor mye gjeld du sitter med, og hvor mye penger du tjener.

Deretter beregnes det en effektiv rente basert på bankens risikovurdering, og hva månedlig nedbetalingsbeløp vil ende opp på. Til slutt settes dette opp mot inntekten din for å se om denne er høy nok til å betjene lånet du har søkt om.

Finnes det billigere alternativer til forbrukslån?

Absolutt. Forbrukslån er faktisk blant de dyreste låneformene som tilbys i Norge i dag, nettopp fordi det innvilges uten sikkerhet. Derfor skal du også sjekke andre alternativer før du søker om og tar opp et forbrukslån.

Det aller billigste alternativet ditt er å låne penger av venner eller familie. I slike situasjoner finner man som oftest frem til en svært gunstig rente – eller et helt rentefritt lån. Skal du låne større beløp kan det være lurt å holde seg til nære familiemedlemmer.

Dersom du ikke kan låne penger av noen du kjenner bør du forhøre deg om muligheten for å låne med sikkerhet. Da vil du få en lavere rente, som sparer deg for store utgifter i det lange løp. Rente er i praksis leie du betaler for å låne penger av banken – og det er gunstig å holde den så lav som mulig.

Det er helt vanlig for banker som forvalter boliglån å tilby en såkalt kredittramme. Dette er en kreditt på boligen som innvilges innenfor boliglånets rammer. For at du skal kunne søke om denne løsningen kan imidlertid ikke huset være belånt til det fulle.

Hva skjer hvis jeg ikke klarer å betale for forbrukslånet mitt?

I disse situasjonene er det svært viktig at du tar kontakt med långiveren din så raskt som overhodet mulig. Kreditorer er som oftest lite interesserte i at utestående gjeld skal gå til purring eller inkasso og kan derfor hjelpe deg med en løsning.

I forkant av kontakt med långiver kan det være en god idé å sette opp en plan for hvordan du skal komme deg tilbake til nedbetaling av gjelden igjen. Hvis du viser at du har en strategi er det mer sannsynlig at banken vil være velvillige med å hjelpe deg.

Dersom du i verste fall ikke finner en løsning med banken kan den utestående gjelden din bli sendt til inkasso. Da vil den etter behandling av namsmannen bli trukket fra månedslønnen din inntil gjelden er nedbetalt.

Rente forbrukslån

Effektiv og nominell rente – hva er forskjellen?

Når du søker om forbrukslån vil du måtte forholde deg til to forskjellige renter. Den ene kalles for nominell rente, og er gjerne den som reklameres med hos forbrukslåntilbydere. Den andre er effektiv rente, som er den faktiske renten du må betale på lånet ditt.

Forskjellen på effektiv og nominell rente kan best forklares med en sammenligning. Se for deg at du leier en leilighet som har månedsleie på 8000 kroner. Dette er den nominelle renten; leien, og leien alene, på forbrukslånet ditt.

Men på leiligheten din må du også betale for internett, strømutgifter, vaktmesteravgift og vann. Dette er den effektive renten på et forbrukslån. Her er det tatt høyde for rentes rente, termingebyr og administrasjonsgebyr, i tillegg til selve leien (den nominelle renten).

Du skal være klar over at et effektivt rentetilbud er individuelt. Man mottar det også først når man søker på et lån. Derfor kan det godt hende at et lån ser ut til å ha lav rente – men at ditt effektive rentetilbud blir liggende høyt.

Forplikter jeg meg til å ta opp lånet jeg søker om?

Det er mange som er redde for å søke om forbrukslån fordi de bekymrer seg for forpliktelsen en søknad kan medføre. Er du tvunget til å ta opp lånet du får tilbud om fra en eventuell forbrukslåntilbyder?

Kortest mulig sagt er svaret på dette nei. Du kan se på en forbrukslånsøknad på samme måte som en søknad om skoleplass eller en jobbsøknad. Selv om du får tilbud om stillingen eller plass på studiet er du ikke pliktig å takke ja.

Derfor kan du også søke på så mange forbrukslån du vil – og dermed skape et godt bilde av alternativene dine – uten at du plikter deg til noen ting.

Les mer om ting du skal unngå når du skal søke om forbrukslån.

  • Informativt
  • Gratis tjeneste
  • Nyttig for deg