Skriv omtale
×
Rating

Send omtale
Ønsker du å få tilsendt nedbetalingsplanen på epost?
×

Skriv inn navn og epost, så sender vi deg din nye nedbetalingsplan på epost

brukervilkårene
Nei takk, fortsett uten
Fortsett

Guide: Hvordan forebygge og håndtere ID Tyveri

En guide for å sikre deg mot identitetstyveri og hva du skal gjøre om du blir utsatt for dette
Av DinKreditt | januar 29, 2017

Risikoen for identitetstyveri fortsetter å øke. Det går sjeldent en måned før man hører en historie om datainnbrudd, datatyveri eller betydelige tap pga ID-tyveri. Identitetstyveri koster nordmenn millioner av kroner hvert år, og en enkelt hendelse kan ta utallige timer på å løse.

I denne guiden vil vi hjelpe med å gi den beste strategien for å forsvare deg mot identitetstyveri.

3 Myter om ID-Tyveri

 • Identitetstyveri forekommer ikke i Norge
 • Identitetstyveri rammer bare de som er uforsiktige på nettet
 • Det er enkelt å oppdage identitetstyveri

I Denne Guiden

 • Hva er identitetstyveri?
 • Hvordan forekommer identitetstyveri?
 • Hvordan forebygger jeg mot identitetstyveri?
 • Hvordan vet jeg om jeg er utsatt for Identitetstyveri?
 • Hvem kan hjelpe meg om jeg er utsatt for ID-Tyveri?
 • Slik går du fram når du har blitt utsatt for identitetstyveri
 • De billigste løsningene for å sikre deg mot identitetstyveri

3 Myter om ID-Tyveri

Myte 1

Identitetstyveri forekommer ikke i Norge

Selv om mange av oss kanskje tenker at ID-tyveri er forbeholdt utlandet er dette et stort og reelt problem i Norge. I NorSIS sin rapport fra 2015 viste det seg at 156.000 nordmenn hadde blitt utsatt for identitetstyveri i tidsperioden 2014-2015. Identiteten til disse menneskene ble da misbrukt i straffbare handlinger. Dette tallet viser tydelig at ID-tyveri er et problem også i Norge. 

Myte 2

Identitetstyveri rammer bare de som er uforsiktige på nettet

Nettkriminalitet blir stadig mer sofistikert. Selv om du anser deg selv som en fornuftig og forsiktig nettbruker sikrer ikke dette deg nødvendigvis mot ID-tyveri. Som vi kommer til å se i denne artikkelen må man være svært bevisst den potensielle faren identitetstyver representerer for å være helt trygg.

Myte 3

Det er enkelt å oppdage identitetstyveri

Faktisk kunne ikke dette vært lenger fra sannheten. Det tar i gjennomsnitt månedsvis før identitetstyveri oppdages. Dette er fordi økonomisk kriminalitet som oftest har trege ettervirkninger. Innen du mottar et inkassokrav eller en melding om forfall fra banken kan tyven allerede ha kommet seg unna med mange hundre tusen kroner.

ID-Tyveri Guide

Hva er identitetstyveri?

1. Tyveri av konto

Den vanligste formen for identitetstyveri er rent økonomisk. De som begår denne typen kriminalitet stjeler personinformasjonen til ofrene sine. Deretter bruker de den til økonomiske formål. De fleste eksemplene på dette er svært alvorlige.

Når noen får tak i informasjonen de trenger kan de gjennomføre økonomiske handlinger i ditt navn. Det blir for eksempel mulig å ta opp lån, handle på kreditt og opprette kontoer. Alt dette gjøres ved at tyven utgir seg for å være offeret, og dermed får med seg betydelige pengebeløp.

Det kan være veldig vanskelig å oppdage tyveri av konto; generelt sett tar det mange måneder før den kriminelle handlingen blir kjent for offeret. Tyveri av konto ved hjelp av personinformasjon kan i de fleste tilfeller gjennomføres fordi banker og selskaper ikke har god nok ID-sjekk av kundene sine.

2. Tyveri av personlig identitet

Dette er en sjeldnere form for identitetstyveri. I disse tilfellene bruker tyven hele identiteten din. Sånn sett er tyveri av personlig identitet mer alvorlig enn økonomisk identitetstyveri.

Når en tyv bruker personnummeret ditt til annet enn bare pengesvindel står hele identiteten din på spill. Tyven stjeler ikke bare penger i ditt navn. Han eller hun utgir seg for å være deg i en rekke situasjoner. I de groveste tilfellene kan dette bety forfalskede legejournaler, arbeidspapirer, og kriminelt rulleblad.

Denne typen identitetstyveri er også svært vanskelig å rydde opp i. Innen man oppdager lovbruddet kan tyven ha rukket å komme unna med en hel masse.

Dersom du mistenker eller oppdager at du har blitt utsatt for slikt ID-tyveri må du kontakte politiet umiddelbart.

Som med alle tilfeller av identitetstyveri er det viktig å være så tidlig som mulig ute med anmeldelsen. Da blir det både lettere å bevise at du faktisk er deg selv, og å finne tyven.

Hvordan forekommer identitetstyveri?

1. Når noen tar over kontoen dinId tyveri

Økonomisk identitetstyveri kan forekomme på en rekke forskjellige måter. De som begår disse kriminelle handlingene blir som nevnt dyktigere og dyktigere. Derfor er det viktig å trå så sikkert som mulig frem på nettet.

Det blir blant annet mulig for tyver å ta over identiteten din og bruke den til økonomisk svindel i disse situasjonene:

 1. Databrudd: Dersom et selskap blir utsatt for datakriminalitet vil et hav av informasjon lekkes ut og bli tilgjengelig for kriminelle. Dette er spesielt kritisk for selskaper som sitter på mye personinformasjon. I disse tilfellene vil tyvene få tak i informasjonen din sammen med informasjonen til tusenvis av andre mennesker.
 2. Skumlesing av konto: Dette er en form for identitetstyveri som forekommer når en kriminell stjeler kortinformasjonen din. Du er mest utsatt for dette i minibanker. Tyven stjeler kortnummer og PIN-kode og bruker disse til å gjennomføre kjøp eller ta ut penger.
 3. Frastjålet kort: Også dette anses som identitetstyveri. Når en tyv stjeler kortet ditt og bruker det til transaksjoner har hun eller han i praksis overtatt identiteten din. Denne typen ID-tyveri er forholdsvis enkel å forebygge, så lenge du holder orden på bankkortene dine.
 4. Phishing (nettfiske): Denne typen datakriminalitet har vokst enormt de siste årene. Når du blir utsatt for phishing forekommer det som oftest på epost. Tyven tar kontakt med deg i håp om å få tak i personinformasjon som de kan bruke til å begå økonomisk svindel.
 5. Hacking: Dette forekommer når en tyv stjeler informasjonen din mens du er logget inn på et sikkert nettsted, for eksempel nettbanken din. Denne formen for ID-tyveri er også den vanskeligste å ta rede på, fordi du sannsynligvis ikke merker at informasjonen er blitt stjålet.
 6. Uautorisert bruk: Dersom en venn eller et familiemedlem bruker bankkortet ditt uten lov anses dette også som identitetstyveri. På lik linje med et frastjålet kort overtar personen identiteten din og bruker den til økonomisk bedrageri.

2. Når noen tar over den personlige identiteten din

Dette er heldigvis mer sjeldent enn økonomisk identitetstyveri. Allikevel kan denne formen for ID-tyveri forekomme dersom du ikke er forsiktig med personopplysningene dine. Tyveri av den personlige identiteten din forekommer blant annet i disse tilfellene:

 1. Tyveri av skattepapirer: I skattedokumentene våre finnes det utrolig mye informasjon om identiteten vår. Hvis en tyv får tak i slike papirer har han eller hun alt som trengs for å begå ID-tyveri. Da kan personnummeret ditt benyttes til legetimer eller jobbintervjuer, i tillegg til økonomisk svindel.
 2. Papirer i søppelet: Det er med god grunn at du anbefales å rive i stykker papirer med sensitiv informasjon før du kaster dem. Dersom en ID-tyv får tak i hele dokumenter som inneholder personopplysningene dine kan disse brukes til identitetstyveri.
 3. Databrudd: Som med økonomisk identitetstyveri kan du også bli utsatt for personlig tyveri dersom kriminelle får tilgang på databaser som inneholder sensitiv informasjon. Det er på bakgrunn av denne faren at NorSIS anbefaler alle selskaper som sitter på denne typen opplysninger å gjøre en test av retningslinjene for ID-sikkerhet.
 4. Phishing (nettfiske): Denne typen kriminalitet vil gjennomføres på samme måte som med økonomisk identitetstyveri. Du blir kontaktet med en etterspørsel om privat informasjon som tyven kan bruke til personlig svindel. Det er verdt å merke seg at selskaper og banker aldri etterspør sensitive opplysninger på epost.

Hvordan forebygger jeg mot identitetstyveri?

Som du ser kan du bli utsatt for identitetstyveri på en rekke forskjellige måter. Derfor er det svært viktig at du tar innover deg muligheten for denne typen sikkerhet mot idtyverikriminalitet. Heldigvis finnes det flere tiltak du kan sette i gang for å forebygge identitetstyveri.

1. Forebygg tyveri av konto

Det viktigste å huske på når du skal forebygge økonomisk identitetstyveri er at tyver ikke ønsker å bli oppdaget. Det høres kanskje selvsagt ut. Men akkurat som at lommetyver ser etter de turistene som virker mest lettlurte, gjør identitetstyver det samme. Derfor er det en del ting du bør gjøre helt enkelt for å gjøre deg selv mindre attraktiv som offer.

 1. Minibank: Dersom du ønsker å sikre deg 100% mot kortsvindel skal du aldri gi ut kortinformasjonen din. Selv ikke til familie og venner. PIN-koden din er spesielt viktig å holde helt for deg selv. I tillegg til dette bør du holde hånden din over tastaturet når du trykker inn koden din i minibank. Og sørg for å holde deg unna minibanker på steder der det ikke finnes sikkerhetskameraer.
 2. Innlogging i nettbank: For å sikre deg mot identitetstyveri gjør du lurt i å kun logge inn i nettbanken din via sikre trådløse nettverk. I åpne nettverk er det en enkel sak for tyver å få tak i personopplysningene dine. Du bør også benytte deg av brikke for Bank-ID, samt et komplisert personlig passord.
 3. Kontoinformasjon: Husk at ingen banker eller selskaper ringer for å be deg om kontoinformasjonen din. Hvis kommer utfor noe slikt bør du notere telefonnummeret og kontakte politiet så raskt som mulig. For å forebygge identitetstyveri skal du heller aldri gi ut kontoinformasjonen din til andre.
 4. Papirer: Av og til mottar vi sensitiv informasjon i posten. Dette kan være hvis vi har glemt PIN-koden på bankkortet vårt, eller hvis vi trenger kontoopplysningene våre. Du må alltid huske på å makulere disse papirene før du kaster dem. Da sikrer du deg mot at noen finner informasjonen og bruker den til identitetstyveri.

2. Forebygg tyveri av personlig identitet

Som vi så over kan også personlig identitetstyveri forekommer hvis man ikke er forsiktig. Fordi denne typen kriminalitet kan ha enda større konsekvenser er det svært viktig at du sikrer deg mot å bli et offer.

 1. Personnummer: Personnummeret ditt er i alle offentlige og praktiske henseender synonymt med identiteten din. Derfor skal du verne om dette nummeret på samme måte som du gjør med et kontonummer eller en PIN-kode. Ikke gi ut personnummeret ditt til noen, med mindre det er en svært god grunn til det. Denne opplysningen er den best gunstige for identitetstyver å få tak i.
 2. Telefonen din: Det er svært viktig å unngå lagring av sensitiv informasjon på mobiltelefonen. Denne er det lett å miste eller bli frastjålet, og dersom den inneholder personopplysninger er du mye mer utsatt for identitetstyveri. For å forebygge tyveri av personlig identitet bør du aldri ha personnummeret ditt på telefonen din. Sørg også for å sikre mobilen med en unik sikkerhetskode.
 3. Offentlig trådløst nettverk: Et godt tiltak for å unngå ID-tyveri er å ikke logge seg inn på brukerportaler som NHN eller MinSide via offentlige trådløse nettverk. Disse har som oftest en veldig mye lavere sikringsgrad enn hjemmenett. Fordi så mange kan logge seg på et offentlig nettverk er det også lettere å stjele personopplysninger via dem.
 4. Antivirus: Du gjør lurt i å installere antivirus på datamaskinen din, både med tanke på økonomisk og personlig identitetstyveri. Kostnaden for et godt antivirus-program er minimal i forhold til hvor mye ID-tyveri vil koste deg.
 5. Følg godt med: Hvis du mistenker at noen har stjålet identiteten din bør du fryse alle kontoene og kortene dine. Du bør også kontakte banken din, og dersom dere oppdager noe mistenksomt skal du informere politiet umiddelbart. Hvis du er raskt ute i oppstarten av et identitetstyveri er det veldig mye enklere å få ordnet opp i det.

Hvordan vet jeg om jeg er utsatt for Identitetstyveri?

For å kunne følge godt med er det viktig at du gjør deg kjent med kjennetegnene på et identitetstyveri.

1. Tegn på kontotyveri

Alt som er utenom det vanlige i kontoene dine kan være et tegn på kontotyveri. Derfor bør du ha et godt varslingssystem på plass, slik at du blir gjort oppmerksom id tyveripå avvik. Noen tegn på økonomisk identitetstyveri er:

 • Ukjente transaksjoner
 • Frastjålet/mistet bankkort eller kredittkort
 • Tilsendte dokumenter på innvilget søknad om kredittkort eller lån
 • Tilsendte bekreftelser på opprettelse av konto (enten i bank eller via betalingsløsninger som Vipps)
 • Kraftig endring i kredittscoren din (som følge av eksempelvis høyere gjeld)

For å fange opp disse tegnene er det lurt å ha sikringsfunksjoner gående i nettbanken din. Det er nå standard for banker i Norge å ha muligheten for varsling av transaksjoner over et visst beløp.

Vet du for eksempel at du nesten aldri bruker kredittkortet ditt til mer enn 2000 kroner av gangen? Da bør du sørge for å motta en SMS hver gang et kjøp overskrider dette beløpet. I tillegg til dette skal du alltid gå nøye gjennom kredittkortregningene dine før du betaler dem. K

Kredittkort er en av de beste måtene å sikre seg mot ID-tyveri. Men hvis du ikke følger med på kjøpene dine blir det umulig å oppdage eventuelle kriminelle handlinger.

Som en ekstra forholdsregel gjør du også lurt i å følge med på all kommunikasjon fra banken din. Dersom du mottar en epost med informasjon om et databrudd, for eksempel, er det en viss risiko for at du blir utsatt for identitetstyveri. I slike tilfeller kan du ta kontakt med banken din og høre hvordan det er best å gå fram i etterkant av bruddet.

2. Tegn på personlig identitetstyveri

Denne typen ID-tyveri kan manifestere seg både som økonomisk og personlig svindel. Allikevel vil det være lettest å oppdage om noen har brukt personnummeret ditt til kriminell virksomhet gjennom finansielle kanaler.

Du bør benytte deg av strategiene som er nevnt over. Men det er noen ekstra-tiltak det er lurt å ha på plass for å sikre seg mot personlig identitetstyveri.

Den mest relevante informasjonskilden å benytte seg av til dette formålet er ligningstallene som publiseres av Skatteetaten hvert år. De fleste av oss skumleser gjennom skatteoppgaven vår, signerer, og sender den inn. Men nå som ID-tyveri faktisk er en reell trussel for nordmenn bør du ta en grundig sjekk.

Se over at alt er som det skal være. Dersom du finner noe du synes ser rart ut bør du enten finne ut av det selv eller kontakte Skatteetaten for å få en oppklaring.

Hvis det viser seg at noen har brukt personnummeret ditt skal du kontakte politiet umiddelbart. I tillegg til dette kan det være lurt å benytte seg tjenestene som finnes for å forebygge identitetstyveri.

Det er stort fokus på denne typen kriminalitet i Norge i dag. Både Datatilsynet og NorSIS har dedikerte prosjekter gående både til forebygging og til hjelp for de som har blitt utsatt for identitetstyveri.

Hvem kan hjelpe meg om jeg er utsatt for ID-Tyveri?

Det er som vi har sett lite som skal til for å bli offer for ID-tyveri, både økonomisk og personlig. Derfor bør du være føre var og sikre deg i forkant. Hvis du ikke har forsikring mot ID-tyveri vil oppryddingsarbeidet bli både tidkrevende og kostbart for privatøkonomien din.

1. Forsikringsselskaper med sikring mot identitetstyveri

Det finnes i dag en rekke forskjellige forsikringer spesielt skreddersydd ID-tyveri. Dette er en av de beste måtene å sikre seg mot denne typen kriminalitet på.

 1. IF Forsikring: IF sin Innboforsikring Super har dekning dersom du blir utsatt for identitetstyveri. Selskapet dekker inntil 100.000 kroner i juridisk bistand. I tillegg til dette får du råd og hjelp om hvordan du best mulig kan sikre deg mot ID-tyveri.
 2. Tryg: Som medlem av fordelsprogrammet Tryg Pluss i Tryg forsikring får du hjelp med ID-tyveri. Tryg ID hjelper deg med å rydde opp i det økonomiske rotet i etterkant av den kriminelle handlingen. Du får også tilgang på en 24-timers telefonlinje som kunde i Tryg Pluss.
 3. Gjensidige: Forsikringen Innbo Pluss fra Gjensidige har dekning for ID-tyveri inkludert. Gjensidige dekker de økonomiske utgiftene i forbindelse med identitetstyveriet. De tilbyr også rådgivning til kundene av Innbo Pluss og du kan kontakte telefonassistansen til selskapet dersom du mistenker ID-tyveri.
 4. MySafety: MySafety er et sikkerhetsselskap som spesialiserer seg på personlig sikkerhet. Her har du muligheten til å kjøpe ID-bedrageriforsikring. Med denne forsikringen blir økonomiske utgifter dekket med inntil 100.000 kroner, og du får hjelp med oppryddingsarbeidet når du har blitt offer for ID-tyveri.
 5. NorSIS og Datatilsynet: Selv om NorSis og Datatilsynet ikke tilbyr forsikring mot identitetstyveri sitter begge på mye kompetanse om denne kriminelle virksomheten. Du får informasjon om gode tiltak for forebygging, samt veiledning dersom du har blitt offer for ID-tyveri. 

2. Kredittkort med identitetstyveriforsikring

Identitetstyveri forekommer i stor grad på nettet, og spesielt ved netthandel. Derfor blir det mer og mer vanlig at også kredittkortselskapene tilbyr forsikring mot identitetstyveri. Dette er som en av fordelene på de forskjellige kredittkortene. Når man skal sikre seg mot ID-tyveri kan derfor et kredittkort med forsikring være en god løsning.kredittkort sikkerhet

 1. Bank Norwegian: Bank Norwegian tilbyr et av Norges mest gunstige kredittkort. Du får en kredittgrense på opptil 100.000 kroner, samt 60 dagers betalingsutsettelse. CashPoint-programmet til Bank Norwegian er også veldig praktisk dersom du flyr mye med Norwegian. I tillegg til reise- og avbestillingsforsikring gir dette kredittkortet deg også ID-tyveriforsikring. Du får hjelp av kredittkortselskapet dersom du blir offer for ID-tyveri, samt dekning for juridisk bistand i oppryddingsarbeidet.
 2. Komplett Bank: Mastercard-kortet fra Komplett Bank er et kredittkort skreddersydd for netthandel. Du får bonusopptjening på alle varekjøp og kredittrammen er på inntil 100.000 kroner. Videre er betalingsutsettelsen fra Komplett Bank på 50 dager – og du kan velge mellom 3, 6, eller 9 måneders rentefri utsettelse på betalingene dine. I henhold til kundesegmentet sitt inkluderer også kredittkortet en ID-tyveriforsikring. Juridisk bistand og assistanse er dekket med inntil 100.000 kroner dersom du blir offer av identitetstyveri.
 3. Santander: Gebyrfri Visa fra Santander er et svært gunstig kredittkort, spesielt for deg som reiser mye. Som navnet tilsier er kortet helt gebyrfritt – også ved bruk i utlandet. Kredittkortet kommer også med opptil 100.000 kroner i kredittgrense og 50 dagers betalingsutsettelse, samt reise- og avbestillingsforsikring. Med Gebyrfri Visa får du en omfattende ID-tyveriforsikring for 22 kroner i måneden. Denne forsikring dekker deg for inntil 1 million kroner i juridisk bistand og gjelder for deg selv, ektefelle eller samboer, samt barn under 20 år som bor hjemme.

Slik går du fram når du har blitt utsatt for identitetstyveri

Når du plukker opp at noe ikke er som det skal på kontoen din skal du først og fremst kontakte banken. De kan hjelpe deg med å finne ut av transaksjoner du lurer på. Dersom dere oppdager at du er blitt utsatt for identitetstyveri er det imidlertid noen viktige steg å ta. (Og når du først er i kontakt med banken og dere oppdager et ID-tyveri kan du få banken til å sperre alle bankkortene dine). Husk alltid på at alfa omega for å fange tyven er å handle så raskt som mulig etter den kriminelle handlingen er kommet frem i lyset.

1. Når du har blitt utsatt for tyveri av konto

 • Steg 1: Skriv ned alt du har oppdaget at ikke er på plass – et såkalt handlingsforløp. Hvis du i samarbeid med banken oppdager flere avvik bør du lagre disse på maskinen din. Da har du dokumentert bevis på at noen har misbrukt identiteten din.
 • Steg 2: Ta med deg all dokumentasjonen din og anmeld forholdet til politiet. Dette er det første du gjør i forhold til å melde fra. Grunnen til det er at da har du en bekreftelse på at noe kriminelt er anmeldt før du begynner å kontakte andre selskaper.
 • Steg 3: Kontakt alle selskaper hvor du har et økonomisk forhold. Dette kan være e-faktura, avtalegiro eller faste trekk. Det kan være lurt å bruke nettbanken din for å skaffe deg en oversikt over dette. Si ifra om at du er blitt utsatt for ID-tyveri, henvis gjerne til anmeldelsen og få selskapene til å slette og deretter gjenopprette betalingsavtalene dine.
 • Steg 4: Ta kontakt med nettbutikker og finn ut av om du har blitt registrert som kunde. Her er det spesielt viktig å sjekke hos butikker som selger forbruksvarer og lignende. Henvis gjerne til anmeldelsen din og sørg for at kundekontoene blir slettet.

2. Når du har blitt utsatt for tyveri av personlig identitetprivatdektektiv

 • Steg 1: På lik linje som med økonomisk ID-tyveri er det viktig at du starter med å dokumentere så mye som overhodet mulig. Lagre papirer og transaksjoner på at noen har misbrukt identiteten din, enten økonomisk eller privat.
 • Steg 2: Kontakt politiet og anmeld forholdet. Vær tydelig på at du har blitt utsatt for identitetstyveri av en personlig art, altså at tyven har misbrukt identiteten din også i personlig henseende. Dersom du kan dokumentere dette er det svært gunstig.
 • Steg 3: Gjennomfør søk etter deg selv på opplysningsnettsteder, samt på Google. Hvis du oppdager adresseendring eller registrering av telefonnummer må du informere både politiet og opplysningsselskapet om dette.
 • Steg 4: Ta kontakt med aktuelle medisinske institusjoner og gi beskjed om at du har blitt utsatt for identitetstyveri.

I tilfeller både av økonomisk og personlig ID-tyveri bør du kontakte forsikringsselskapet ditt. Det kan godt hende at du har en dekning for disse situasjonene og da vil forsikringsselskapet hjelpe deg med å rydde opp. 

De billigste løsningene for å sikre deg mot identitetstyveri

1. Gratisløsninger

I kredittkortene som kommer med ID-tyveriforsikring inkludert er du i praksis forsikret mot denne typen kriminalitet helt gratis. Dersom du ønsker å bruke denne løsningen må du imidlertid skaffe deg nok informasjon om forsikringen inkludert i kortet.

 • Hvor mye er du dekket for?
 • Hva slags juridisk bistand vil du få?
 • Dekker forsikringen gjennom kredittkortet alt oppryddingsarbeidet?

Forhør deg hos forskjellige tilbydere og sørg for å skaffe det kredittkortet som er best, både til din bruk og med tanke på ID-tyveri.

Den beste løsningen som er gratis er imidlertid tiltakene du sørger for å ha på plass selv. Ved å benytte deg av rådene i denne guiden vil du være mye mindre attraktiv som offer. Følg godt med på regningene dine og gjør grundige årlige sjekker av både skatteoppgaven og kredittscoren din.Sørg for å ha varslinger lagt opp i nettbanken din slik at du får beskjed når noe unormalt skjer.

Og sist, men ikke minst:

Vær oppmerksom på at ID-tyveri er et utbredt problem også i Norge. Så lenge du verner om personinformasjonen din er sannsynligheten for at du blir utsatt for ID-tyveri veldig mye mindre.

2. Betalte løsninger

 • Forsikringsselskap

Den absolutt beste måten å sikre seg mot identitetstyveri, både økonomisk og personlig er ved å benytte seg av et forsikringsselskap eller sikkerhetsselskap. Når du forsikrer deg spesifikt mot ID-tyveri får du utrolig mye hjelp dersom du kommer utfor en slik situasjon.

I stegene over så du tydelig hvor omfattende det er å rydde opp etter man har blitt offer for ID-tyveri. Det kan være vanskelig å vite hvor man skal henvende seg for å få den hjelpen man trenger. Ved å ha en ID-tyveriforsikring hjelper forsikringsselskapet deg med alle stegene som må tas for å rydde opp. Dette er en stor trygghet å ha, spesielt om ID-tyveriet du har blitt utsatt for er omfattende.

 • Antivirusprogram

Du bør også sørge for å ha god antivirus-programvare på datamaskinen din. Denne varsler deg når noe unormalt forekommer. Da er det lettere å oppdage om noe har skjedd, og det kan virkelig ikke presiseres nok at jo raskere du er ute, jo mindre vil skaden bli. Pass på å aktivere jevnlig og automatisert scanning av maskinen din med denne programvaren slik at du er bedre sikret mot identitetstyveri.

 • Informativt
 • Gratis tjeneste
 • Nyttig for deg