Skriv omtale
×
Rating

Send omtale
Ønsker du å få tilsendt nedbetalingsplanen på epost?
×

Skriv inn navn og epost, så sender vi deg din nye nedbetalingsplan på epost

brukervilkårene
Nei takk, fortsett uten
Fortsett
Sist oppdatert: 10 februar 2017
lån til å starte firma

Lån til å starte firma

Vi kan også benytte forbrukslån til å starte opp firma. Når vi starter opp firma er det mange vurderinger å ta. Skal vi starte opp aksjeselskap eller drive som enkeltpersonforetak? Skal vi låne til oppstarten med sikkerhet i hus? Har vi noen alternativer?

Starte firma med forbrukslån

Det er ikke uvanlig å velge å starte firma med forbrukslån. Det kan også være fordeler med det, om vi i det hele tatt har et valg. Det er ikke alltid det vil være mulig å få lån på noen andre måter. Tradisjonelle banker ønsker helst å ha 100% sikkerhet for sine penger før de investerer i et prosjekt. Så om du ikke kan stille sikkerhet for hele beløpet er det mulig du ikke kan få lån til oppstart av firma uten å benytte forbrukslån. Et av de viktigste valgene vi gjør når vi starter firma, er om vi starter opp som enkeltpersonforetak eller om vi starter opp som aksjeselskap. Dette er gjerne en vurdering av risiko. Et firma i startfasen vil ikke alltid få mulighet til å skille privat- og firmaøkonomi 100% og det er ikke sikkert det derfor er mulig å sikre seg mot hvor stor risikoen er for privatøkonomien. Men med et forbrukslån kan det være mulig å knytte lånet til firmaet om man kan vise til inntekt før man låner opp til større investeringer. Men vanligvis vil dette lånet uansett knyttes til privatperson som starter opp firmaet.

Fordeler med å finansiere med forbrukslån

Hva er fordeler med å finansiere med forbrukslån? Om vi knytter lån i firmaet til private eiendeler kan det være vanskelig senere skille privat- og firmaøkonomi igjen om vi ønsker å selge eiendom eller firma, for eksempel. Om vi har et lån på firmaet som er knyttet til huset kan det for eksempel være vanskelig å bli kvitt tinglysningen av firmalånet ved et samlivsbrudd. Om man da ikke er i stand til å betale ut lånet på firmaet enda, vil man ikke bli kvitt tinglysningen. Dette kan også bli et problem om firmaet ikke går som forventet. Om man taper penger de første årene, så kan man ikke velge å legge ned firmaet uten å risikere å måtte selge huset. Om man heller har finansiert firmaet med forbrukslån vil ingen kreve noe i forhold til lånet om omstendigheter krever endringer i firmaet eller i privatøkonomien senere. Må vi legge ned firmaet, sitter vi kun igjen med et forbrukslån som må betales. Og vi sliter ikke med firmatinglysninger i eiendom ved et eventuelt samlivsbrudd. Du betaler mer for lånet, men du får færre problemstillinger.

Alternative måter å låne til firma

Hvilke alternative måter å låne til firma har vi? Tradisjonelt måtte man til banken og vise hva man kunne stille som sikkerhet for å kunne få lån til oppstart av firma. Enten måtte man sikre lånet i fast eiendom, eller man måtte starte investeringene i forkant og for eksempel sikre lånet i firmaets varelager. Banker i Norge er svært lite villige til å låne ut penger uten sikkerhet i en eller annen form for eiendom.

Aksjeselskap i forhold til enkeltpersonforetak

Hva bør så bestemme valget av aksjeselskap i forhold til enkeltpersonforetak? Det er et enklere valg i dag som kravene til aksjekapital er lavere og revisorplikten er tatt bort for små firmaer. Det betyr at man må skrape sammen 30000 kr for å få i gang et aksjeselskap. I et nystartet firma er det vanskelig å skille privat- og firmaøkonomi til den grad at man vil sikre at et tap i firmaet ikke forårsaker at man mister hus og hjem. Aksjeselskap vil være en fordel om du risikerer ansvar utover ren investert kapital.

Det er mange fordeler ved å benytte forbrukslån til oppstart av firma. Man slipper å satse hardt opparbeidet privat eiendom, men risikerer i stedet kun deler av fremtidig inntekt for å fortsette å betale lånet.

  • Informativt
  • Gratis tjeneste
  • Nyttig for deg