Skriv omtale
×
Rating

Send omtale
Ønsker du å få tilsendt nedbetalingsplanen på epost?
×

Skriv inn navn og epost, så sender vi deg din nye nedbetalingsplan på epost

brukervilkårene
Nei takk, fortsett uten
Fortsett

Ordliste kredittkort

Her finner du kredittkortrelaterte ord og uttrykk som det kan være nyttig å kunne. Vi har gitt en kort forklaring på hvert begrep. Ellers kan man lese ytterligere på vår Wiki sider om enkelte uttrykk. 

 • Aldersgrense

  Minimumsalder som er satt av kredittkortutsteder for å kunne bli godkjent for å motta kredittkortet de tilbyr.

 • AmEx

  Dette er det samme som American Express.

 • Avbestillingsforsikring

  Inkludert i reiseforsikring, men slår i kraft før reisen er påbegynt. Eksempler på når en slik forsikring kan gjelde vil være sykdom eller dødsfall som forhindrer muligheten for utreise.

 • Avtalegiro

  Betalingsavtale man inngår som gjør at beløp automatisk blir trukket fra bankkonto så lenge denne summen er innen en forhåndsdefinert grense. På kredittkort er det anbefalt å bruke efaktura, ellers vil kun minstebeløp bli trukket hver måned. Dette er som oftest kun rentekostander. Les mer om nedbetaling av gjeld

 • Betalingsanmerkning

  Du får en betalingsanmerkning når du ikke har betalt regninger etter 2 purringer og kravet har gått til inkasso. Har du en betalingsanmerkning vil du ikke kunne få innvilget søknad om kredittkort. 

 • Bonus

  Du kan opptjene bonuspenger eller bonuspoeng som du kan bruke til å kjøpe bestemte varer eller tjenester fra bestemte tilbydere.

 • CV2

  Denne sikkerhetskoden på 3 siffer finnes på baksiden av alle VISA og MasterCard. Det er de 3 siste sifrene lengst til høyre i tallrekken på baksiden av kredittkortet. CV2 er ment som et ekstra sikkerhetsnivå ved netthandel. 

 • Cashback

  Betegnelse på at du får en bestemt prosentandel tilbake på din kredittkortkonto for hvert kjøp ditt kredittkort har en cashbackavtale. Som oftest blir denne summen godskrevet til din kredittkortkonto påfølgende måned eller to måneder etter at kjøpet er gjort. Les mer om Cashback

 • Debetkort

  Et kort som er knyttet direkte til din bankkonto. Kjøp som blir gjort med et debetkort trekkes umiddelbart fra kontoen din. 

 • Diners Club

  Et kredittkort med opphav i USA. Dette kortet er mest utbredt i USA. Les mer om Diners Club

 • Drivstoffrabatt

  Rabatt som blir gitt ved fylling av drivstoff. Enten får man rabatt på kjøpet eller i form av cashback. Rabatten kan være en prosent av prisen, en fast ørerabatt eller en kombinasjon av dette. 

 • Efaktura

  Faktura som dukker opp i nettbanken din. Her slipper du selv å fylle ut kontonummer og KID ved betaling. Betalingen skjer ikke automatisk som ved avtalegiro, men må godkjennes av mottaker. Les mer om eFaktura her

 • Effektiv rente

  Renten du faktisk betaler når du låner penger. Den effektive renten inkluderer alle kostnader som gebyrer/terminpåslag og renters rente. 

 • Forfallsdato

  Fristen du har for å betale din kredittkortregning du får tilsendt hver måned. Mange kredittkort lar deg velge mellom flere ulike fastsatte datoer for dette. 

 • Gebyr ved inaktivt kort

  Om kredittkortet ikke blir brukt en eneste gang i løpet av et år er det noen tilbydere som krever et gebyr. Gebyrer skal kompensere for kostnadene ved en tilgjengelig men ubenyttet kredittramme. 

 • Gjendsforsikring

  En forsikring som tilbys av de fleste kredittkortselskaper. Denne forsikringen beskytter deg om du skulle mistet jobben eller få betalingsvansker på andre måter. Prisen på forsikringen er at du betaler en prosentandel av rentebærende saldo til kredittkortselskapet hver måned. 

 • Grunnbeløp

  Grunnbeløp er ofte forkortet som G. Dette beløpet regulerer trygdeutbetalinger og brukes i sammenheng med reiseforsikring. På NAV finner du til enhver tid gjeldende grunnbeløp

 • ID-tyveriforsikring

  Forsikring som dekker følgende av identitetstyveri. Eksempel på dette kan være et en kriminell stjeler en persons kredittkort og utgir seg for å være denne personen. Les mer om ID-tyveri

 • Interchange

  Brukerstedsprovisjon som alle butikker må betale til kredittkortselskaper og betalingssystemer hver gang noen handler en vare med et kreditkort. Beløpet er som oftest 1,5% av kjøpesummen. Provisjonen deles mellom banken som utsteder kredittkortet, Visa eller MasterCard og innløsebanken. 

 • Kontantuttak

  Uttak av kontanter med kort, enten i minibank, over skranke eller i butikk. Gebyrer for dette er vanlig. 

 • Kredittgrense

  Grensen for hvor mye du kan låne med ditt kredittkort. Denne grensen settes av inntekt, alder, hvor lenge du har hatt kortet. Som oftest ønsker kredittselkapene å øke grensen din om du viser betalingsvilje og kontroll over tid. 

 • Kredittkort

  Betalingskort der brukerene betaler beløpet som er brukt på etterskudd. Les vår kredittkortguide

 • Kredittkortutsteder

  Finansieringsselskap eller Bank som gir ut kredittkort til kundene sine. Kredittkortutstederen utsteder kortene i samarbeid med et selskap som driver betalingsprosessering som MasterCard eller VISA.

 • Maksimal fordel

  Det beløpet som angir det maksimale beløpet en bruker kan få på et fordel kredittkortet har i løpet av et år. f.eks. Cashback 

 • MasterCard

  Et betalingssystem som lenge var det eneste alternativet i Norge. Historien om kredittkort kan du lese her.

 • Minstebeløp

  Er det minste beløpet en bruker må betale hver måned på sin kredittkortregning. Denne summer er vanligvis definert både som en prosentsats av utestående kreditt (f.eks 2,5%) eller et diskret beløp f.eks 150kr) 

 • Nominell rente

  Med nominell rente menes den årlige rentesatsen du må betale for å låne penger av banken eller finansieringsforetaket. 

 • Nødkort

  Om du skulle blitt frastjålet kortet ditt i utlandet kan du få utstedt et nødkort i nærmeste by, vanligvis mot et gebyr. Kortet kommer uten PIN-kode å kan kun brukes til betaling i butikker eller uttak over skranke.  

 • Opptrukket kreditt

  Beløpet av kredittrammen som er benyttet til enhver tid. 

 • Overføring

  Når penger overføres fra kredittkort til en annen konto. Dette medfører som oftest et gebyr.

 • Overtrekksgebyr

  Om du bruker mer penger enn kredittgrensen din tillater vil du bli belastet et overtrekksgebyr. 

 • PIN-Kode

  PIN betyr Personal Identification Number. Dette er en personlig kode som skal indentifisere deg når du bruker et kredittkort. 

 • Rabatt

  Direkte avslag på prisen på en gitt vare.

 • Regionsperre

  En sperre du kan legge inn på kredittkortet ditt mot bruk i land og regioner du ikke selv har godkjent på forhånd. Dette gjelder ikke netthandel. 

 • Rentebærende saldo

  Utestående beløp du må betale renter for

 • Rentefri betalingsutsettelse

  Dette er en betegnelse på tiden det vil gå fra du kjøper en vare eller tjeneste til det begynner å beregnes renter på beløpet. 

 • Skimming

  Betegnelse på når noen kopierer kredittkortet uten å fysisk stjele kortet. 

 • Transaksjonsavgift

  Prisen kortutsteder krever av bruker eller utsalgssted for bruk av kortet. 

 • VISA

  Betalingssystem som brukes til både debet- og kredittkort. 

 • Valuta

  Pengeenhet som gjelder et eller flere land. 

 • Valutapåslag

  Når du bruker kredittkortet i utlandet å belastes med utenlandsk valuta, belastes kortet med et valutapåslag som beregnes i prosent av kjøpesummen. 

 • Informativt
 • Gratis tjeneste
 • Nyttig for deg