Skriv omtale
×
Rating

Send omtale
Ønsker du å få tilsendt nedbetalingsplanen på epost?
×

Skriv inn navn og epost, så sender vi deg din nye nedbetalingsplan på epost

brukervilkårene
Nei takk, fortsett uten
Fortsett
Sist oppdatert: 31 juli 2017

Hvitvasking av penger

Dersom du har sett en krimfilm eller –serie har du helt sikkert kommet over begrepet ’hvitvasking av penger’. Dette er blitt brukt som et kriminalitetsmoment helt siden begynnelsen av filmindustrien.

Film gjenspeiler virkeligheten, som vi alle vet, og hvitvasking av penger er fortsatt et stort økonomisk problem på verdensbasis i dag.

Nå er selvfølgelig prosessen blitt en hel del mer komplisert. Med digitale banktjenester blir det vanskeligere og vanskeligere å unndra penger fra myndigheten.

Så hvordan gjøres dette i dag?

Hva er hvitvasking av penger?

Kort fortalt handler hvitvasking av penger om å få penger som kommer fra ulovlige aktiviteter til å se ut som de er lovlige. De ’svarte pengene’ vaskes altså rene.

Metoden brukes til en rekke forskjellige formål. I visse tilfeller handler hvitvasking om å slippe beskatning på inntekter. I andre igjen handler det om å skjule den kriminelle virksomheten pengene kommer fra. I følge den internasjonale arbeidsgruppen Financial Action Task Force lå Norge i 2014 dårlig an når det kom til å avdekke hvitvasking av penger.

De siste to årene har derfor ØKOKRIM og Regjeringen jobbet for å bedre situasjonen i henhold til FATF-rapporten. Men det er fortsatt enorme beløper som går under radaren ved hjelp av hvitvasking. Dette skaper en sterk ubalanse i den nasjonale økonomien og fører til færre skatteinntekter til staten.

Plasseringsfasen i hvitvasking av penger

Hvitvasking av penger består i prinsippet av tre steg. Først kommer plasseringsfasen. I dette steget blir de svarte pengene introdusert til det ’rene’ finansielle systemet.

Den egentlige kilden til pengene blir også forkledd eller feilrepresentert slik at det skal være vanskelig å hvitvasking av pengerfinne tilbake til den. Pengene kan plasseres i finansielle institusjoner, butikker, eller andre virksomheter, både lokalt og i utlandet. Denne fasen gjennomføres på en rekke forskjellige måter:

 • Valutasmugling: Pengene blir fysisk flyttet ut av landet. Fordi de er i kontanter finnes det ingen måte å spore dem på.
 • Bankmedvirkning: Dette er når en finansinstitusjon som for eksempel en bank kontrolleres eller eies av kriminelle grupper. I disse situasjonene blir plasseringsfasen en enkel sak for menneskene som gjennomfører hvitvaskingen.
 • Valutaveksling: Valutaveksling åpner for muligheten til å plassere ulovlige penger inn i et lovlig system. Ved at en økonomi åpner for penger fra utenlandske markeder kan det lures inn en hel del midler i transaksjonene.
 • Kjøp av eiendeler: Å betale for dyre eiendeler med kontanter er en klassisk metode for hvitvasking av penger i plasseringsfasen. Her blir pengene plassert inn i en lovlig eiendel, og med kontantbetaling er det vanskelig å spore kilden.

Tildekkingsfasen i hvitvasking av penger

Det andre steget i hvitvasking av penger kalles også for lagdelingsfasen. Her blir de ’svarte’ pengene dyttet inn i forskjellige lag av ’rene’ penger.

Formålet med dette steget er å gjøre det så vanskelig som mulig å spore kilden til pengene. Jo bedre gjemt de ulovlige midlene er i lovlige midler, jo mer utfordrende er det å avdekke dem. De kjente metodene for denne fasen er:

 • Kontanter får andre funksjoner: Når pengene er blitt flyttet inn i det finansielle systemet får de andre finansielle oppgaver, blandet sammen med rene penger. Dette kan være aksjer, korttransaksjoner, kontantuttak eller fondsparing. Pengenes egentlige opprinnelse blir dermed veldig mye vanskeligere å avdekke.
 • Eiendeler kjøpes med kontanter og selges: Eiendom eller andre eiendeler blir kjøpt med ’svarte’ kontanter og selges deretter umiddelbart i en lovlig transaksjon. Dermed inngår de ulovlige pengene som del av en vanlig handel og gjemmes i flere lag av legitime midler.

Integreringsfasen i hvitvasking av penger

Integreringsfasen er det siste steget i hvitvasking av penger. I denne fasen flyttes de hvitvaskede pengene inn i økonomien som del av normal inntekt. Fordi pengene har gått gjennom så mange steg frem til dette punktet er det svært krevende å spore dem. Integreringsfasen gjennomføres som oftest på en av følgende måter:

 • Falske lån: I disse tilfellene blir pengene introdusert i form av falske lån de kriminelle innvilger til seg selv ved hjelp av legitime bedrifter og virksomheter. Denne metoden kan imidlertid kun brukes i land med hemmelighetslover som beskytter bedriften ’lånet’ gis til.
 • Eiendomsmegling: Det er vanlig praksis blant kriminelle i Europa å introdusere hvitvaskede penger til den lovlige økonomien gjennom boligsalg. Dette gjøres ofte ved hjelp av legitime bedrifter, som sørger for at salget og inntektene anses som legitime av myndighetene.
 • Medvirkning fra utenlandske banker: Her blir pengene flyttet inn i utenlandske banker som ofte er beskyttet av lover i det aktuelle landet.
 • Falske verdier på import/eksport: Når varer importeres og eksporteres kan det oppgis feilaktige verdier på fakturaen. Dette brukes deretter som forklaring på de ulovlige midlene som introduseres til økonomien i form av hvitvaskede penger.

hvitvasking av penger

Hvitvasking av penger gjennom gambling

I Norge har travbaner tidligere vært en stor arena for hvitvasking av penger. Her ble pengene unndratt ved at man kjøpte vinnerbonger med stor gevinst og dermed kunne ta med seg en stor pott med ’rene’ penger hjem.

Her er et kort eksempel på dette:

Person A kjøper en bong til 3000 kroner.

Vinsten på bongen etter travet er på 150.000 kroner.

Person B kjøper bongen av Person A for 170.000 kroner.

Person B kan dermed ta ut en vinst på 147.000 kroner.

Og Person A sitter igjen med 167.000 kroner, som dermed er hvitvaskede og introduseres på en lovlig måte til økonomien.

Da det ble innført krav om å oppgi kontonummer før bongene ble kjøpt ble det slutt på hvitvasking på travbaner i Norge.

Metoden brukes imidlertid fortsatt i nettbaserte casinoer som i dag florerer på gambling-markedet. Her blir gevinstene også kjøpt til en høyere pris med ’svarte’ penger. Når fortjenesten er på mer enn 10.000 kroner er pengene skattepliktige.

Det betyr at alle vinninger over dette beløpet blir ansett av myndighetene som lovlig inntekt. På denne måten får hvitvaskerne brukt opp de ulovlige pengene på gevinst-bytter, og fortjenesten etter gamblingen blir stående som en helt legitim inntekt.

Les mer:

Økokrim – Hvitvasking 
Finanstilsynets side om hvitvasking
Forskrift om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering
Hvitvasking.no

 

 • Informativt
 • Gratis tjeneste
 • Nyttig for deg